Advocatenkantoor Schinkel

De Arbeidsrechtspecialist in Deventer!

Mr. Sigrid Schinkel (1969)

Sigrid is in 1992 afgestudeerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht aan de VU in Amsterdam. Na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest als manager en bedrijfsjurist bij middelgrote en grote bedrijven heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Gedurende 8 jaar is Sigrid als Manager Rechtshulp verantwoordelijk geweest voor de arbeidsrechtsectie bij ARAG Rechtsbijstand.Door haar werkervaring in het bedrijfsleven weet zij zich goed te verplaatsen in de positie van zowel werknemer als werkgever. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van ontslagprocedures, het adviseren bij wijziging van arbeidsvoorwaarden, onderhandelen met ondernemingsraden en in het opstellen en redigeren van (internationale) contracten.Sigrid treedt op voor zowel werkgevers als werknemers op het gebied van onder andere ontslag, reorganisaties, wijziging arbeidsvoorwaarden, advisering re-integratie, opstellen van contracten.Specialist in arbeidsrecht

Advocatenkantoor Schinkel staat zowel werkgevers als werknemers bij.

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst en een aangekondigd ontslag kan ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen voor zowel werknemer als werkgever. Zo kunt u bij ons ook terecht voor advies over de inhoud en het opstellen van (arbeids)contracten.  

 
Re-integratie verplichting werkgever eindigt niet na 2 jaar

Veel werkgevers menen dat als de loondoorbetalingsplicht bij ziekte na twee jaar eindigt ook de re-integratie verplichting eindigt. Dit is echter niet waar, want zolang er een arbeidsovereenkomst is, moet de werkgever doorgaan met re-integratie.  Dit blijkt ook uit een uitspraak van  februari 2017

Een werkneemster  is twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Zij verricht haar eigen werkzaamheden, voor minder uren per week: 15 ipv 40 uur.  Na 2 jaar ziekte schakelt de werkgever werkneemster niet meer in . De werkneemster wil wel werken. De kantonrechter gaat na of van de werkgever gevergd kan worden de werkneemster passende arbeid te laten verrichten. Er is binnen de organisatie van de werkgever passende arbeid mogelijk. De werkgever heeft onvoldoende toegelicht waarom werkneemster niet 15 uur aangepast kan werken. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever de werkneemster weer voor 15 uur per week moet inzetten.

Op de werkgever rust dus een re-integratieverplichting zolang met de werknemer een arbeidsovereenkomst bestaat. De plicht voor de werkgever kan ver gaan. De grens aan re-integratie-inspanningen voor de werkgever is echter bereikt als met de inzet van de werknemer het productieproces in gevaar zou komen of als de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig wordt belast. 

mei 2017